In order to help students improve Korean language skills and adjust to their lives in Korea, Korean Language Center offers Doumi (Buddy) Program. The KLC students will have undergraduate students as their buddies.
Please follow the instructions below to apply for the program.

1. Application Period: Mar. 23rd – Mar. 26th

2. How to Apply: Go to https://forms.gle/wc22SYzL8vu2tp7Y7 and complete the form.
 *The reply may be submitted only once. The reply may be modified. If you send additional reply, previous replies will be deleted.

3. Things to Note
  1) Please enter your KLC student ID number correctly.(Refer to the student ID card or the Placement Result Sheet)
  2) Please make sure to enter your valid contact number and email address.

4. Arrangement Rules:
  1) It is first-come-first-served basis depending on the number of Korean applicants. (If Doumi applicants are less than the foreign students, then there will be no Doumi assignation).
  2) New students will be prioritized.
  3) 2~3 foreign students per 1 Doumi(Buddy)

5. Schedules
  1) Mar. 27th, 2020 – May 28th, 2020 : Doumi activity period(Doumi student will either go to your classroom or call you.)
  2) May 22th, 2020 : Report deadline for Foreign student

6. Inquiries regarding Doumi Program
Phone: 02-3290-1459 / E-mail: klcc@korea.ac.kr
Курё их сургуулийн Солонгос хэлний центрээс хэлний бэлтгэлд сурч буй сурагчдын сурлагад тус болох зорилготойгоор, Курё их сургуулийн оюутнуудтай хамтран “Туслах оюутан”-ны үйл ажиллагааг явуулж байна.

1. Бүртгүүлэх хугацаа: 3 сарын 23-ны ~ 3 сарын 26-ны

2. Бүртгүүлэх линк: https://forms.gle/wc22SYzL8vu2tp7Y7
  *Ганцхан удаа бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсэн мэдээллийг өөрчилж болно. Давхар бүртгүүлсэн тохиолдолд эхний бүртгэл хасагдана. 

3. Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс
  1) Сурагчийн кодоо зөв бичих. (сурагчийн үнэмлэх, анги хуваарилсан файлаас харна уу)
  2) Холбогдох боломжтой утасны дугаар, и-мэйл хаягаа бичих.

4. Туслах оюутан хуваарилагдах дүрэм
  1) Туслах оюутны тооноос хамаарч эхний бүртгэлээр хуваарилагдана.
     *Туслах оюутны тоо бүртгүүлсэн сурагчдын тооноос бага бол туслах оюутан хуваарилагдахгүй байх магадлалтай.
  2) Шинэ сурагчдад түрүүлж хуваарилагдана.
  3) 1 туслах оюутанд, 2 эсвэл 3 гадаад сурагч хуваарилагдана.

5. Туслах оюутны явагдах үйл ажиллагаа
  1) Туслах оюутны явагдах үйл ажиллагаа: 2020 оны 3 сарын 27 ~ 2020 оны 5 сарын 28
  2) Гадаад сурагч сэтгэгдэл бичиж өгөх хугацаа: 2020 оны 5 сарын 22

6. Туслах оюутны талаарх санал хүсэлт болон асуух зүйлс
Утас: 02-3290-1459 / И-мэйл: klcc@korea.ac.kr
Nhằm giúp đỡ học viên nâng cao năng lực tiếng hàn và thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc, Trung tâm Hàn ngữ tổ chức chương trình “Bạn giúp đỡ Doumi người Hàn”. Học viên đang theo học tại trung tâm Hàn ngữ sẽ được giúp đỡ bởi sinh viên đang theo học tại Đại học Korea. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký: 23 tháng 3 ~ 26 tháng 3

2. Cách đăng ký: Nhập thông tin vào: https://forms.gle/wc22SYzL8vu2tp7Y7
 * Vui lòng chỉ đăng ký một lần, thông tin có thể thay đổi. Tuy nhiên hệ thống sẽ tự động xóa nếu thông tin bị trùng

3. Chú ý khi đăng ký:
  1) Viết thông tin giống thông tin ở thẻ học viên (mã học sinh), lớp theo học) khi đăng ký
  2) Điền số điện thoại, địa chỉ email đầy đủ khi đăng ký

4. Phương thức hoạt động:
  1) Ưu tiên học viên đăng ký sớm trước ngày hết hạn đăng ký.
     * Học viên có thể không được bố trí doumi trong trường hợp số lượng doumi ít hơn số lượng học viên đăng ký.
  2) Ưu tiên học viên mới nhập học
  3) 1 bạn giúp đỡ người Hàn (Doumi), và 2 hoặc 3 học sinh học tiếng

5. Kế hoạch hoạt động
  1) Hoạt động cùng bạn Doumi: thứ năm, ngày27 tháng3 năm 2020 ~ thứ ba, ngày28 tháng3 năm 2020 (Khoảng 9 tuần)
  2) Hạn nộp báo cáo hoạt động (Bạn và Doumi phải hoàn thành báo cáo cùng nhau): Thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2020. 

6. Địa chỉ liên lạc Giải đáp thắc mắc liên quan đến Doumi
Điện thoại: 02-3290-1459/ Email: klcc@korea.ac.kr