<Application for the Certificates (March 26th May 1st  )>

 

Below is the way to apply for the certificates during online class period (March 26th May 1st  ).

How to: Send an email to your class teacher. (Below information should be included in your email)

1.Name (on passport)

2.Certificate Name and Quantity

(e.g. 1 certificate of attendance(재학증명서), 1 certificate of completion(수료증명서), 1 transcript(성적증명서))

3.Purpose of Certificate Application (Choose one among Alien Registration Card issuance, Visa extension, Application for University or Graduate School, and Others )

 

*** On-line certificate application is only available until May 1st . After May 1st  , it will go back to off-line application. Please refer to the attached file below for further information.***

*** It takes 2 days to make the certificates. You can pick up your certificates two days after your application after 1 p.m at KLC office(#301, Korean Education Building).***

*** The certificate fee is 1,000 KRW for each copy, and you have to pay in cash when you pick it up***

*** The certificates are valid only for one week from the issuance date***

 

<Тодорхойлолт авахад хүсэлт гаргах аргачлал (3 сарын 26 ~ 5 сарын 1)>

 

Онлайн хичээлийн хугацаанд (3 сарын 26 ~ 5 сарын 1) тодорхойлолт авахад хүсэлт гаргах аргачлалын заавар

Аргачлал: Ангийн багшруу и-мэйл явуулах (заавал доорх агуулгын хамт бичиж явуулна уу)

1. Овог нэр(гадаад паспорт дээрх англи нэрийн дарааллаар)

2. Тодорхойлолт хүсэх (жич: 재학증명서-сургуулийн тодорхойлолт 1, 수료증명서-төгсөлтийн бичиг 1, 성적증명서-дүнгийн хуулбар 1)

3. Тодорхойлолтоо юунд хэрэглэх талаар (외국인등록증 발급-гадаад иргэний үнэмлэх авахад, 비자연장-виз сунгуулахад, 대학  대학원 진학-их сургуульд ороход, зэргийн нэгийг сонгоно)

 

***Дээрх онлайнаар тодорхойлолт авахад хүсэлт гаргах нь 5 сарын 1-ыг хүртэл үргэлжлэнэ. Түүнээс хойш доорх хавсаргасан файлаас харна уу.***

***Тодорхойлолт хүссэнээс хойш маргааш өдөр нь 13 цагаас хойш Солонгос хэл судлалын төвийн 301 тоотоос авах боломжтой.***

***Тодорхойлолт авахад хуудас бүрт 1000 вон төлөх ба ирж авахдаа бэлэн мөнгөөр төлнө үү.***

***Тодорхойлолтын хүчинтэй хугацаа 1 долоо хоног***


<Cách đăng kí xin giấy chứng nhận (26/3~1/5)>

 

Sau đây là cách thức xin giấy chứng nhận trong thời gian học online (26/3~1/5).

Phương thức: Gửi email tới Giáo viên chủ nhiệm (Trong email bắt buộc phải có những nội dung sau)

1. Họ tên (tên tiếng Anh trong hộ chiếu)

2.Tên loại giấy chứng nhận và số lượng (vd. Giấy chứng nhận đang theo học 1 tờ, giấy tốt nghiệp 1 tờ, bảng điểm 1 tờ)

3. Mục đích đăng kí (chọn 1 trong các mục đăng kí, gia hạn thẻ chứng minh thư người nước ngoài; lên chuyên ngành đại học, cao học; các mục đích khác v.v.)

 

***Phương thức đăng kí giấy chứng nhận trên chỉ được tiến hành áp dụng đến ngày 1 tháng 5. Sau thời gian này hãy tham khảo cách đăng kí tại file đính kèm phía dưới. ***

*** Học sinh có thể tới nhận giấy chứng nhận tại văn phòng trung tâm hàn ngữ (# 301) sau 1h chiều 2 ngày sau (vd. Đăng kí ngày t4 sẽ được cấp sau 1h chiều t6)***

*** Phí đăng ký giấy chứng nhận là 1.000 won mỗi tờ và phải được thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được***

*** Giấy chứng nhận có hiệu lực trong một tuần kể từ ngày cấp***


<Подача заявки на выдачу сертификатов (c 26 марта - по 1 может )>

 

Ниже представлен способ подачи заявки на выдачу сертификатов в период онлайн-занятий (с 26 марта по 1 может ):

Вам нужно будет отправить электронное письмо своему преподавателю. (Электронное письмо должно содержать нижеприведенную информацию)

1. Имя (точно также как в паспорте)

2. Название и количество сертификатов

(например, 1 свидетельство о посещении (재학 증명서), 1 свидетельство об окончании(수료 증명서), 1 сертификат оценок (성적 증명서))

3. Причина подачи заявления на получение сертификата (выберите одну из следующих вариантов: выдача регистрационной карты иностранца, продление визы, подача заявления в университет или аспирантуру или другое)

 

*** Функция онлайн подачи заявления на получение сертификата доступна только до 1 может. Пожалуйста, проверьте ниже приложенный файл для получения дополнительной информации. ***

*** На изготовление сертификатов уходит 2 дня. Вы можете получить свои сертификаты на следующий день после даты подачи заявления после 13:00 в офисе KLC (# 301, Korean Education Building). ***

*** Плата за сертификат составляет 1000 KRW за одну копию, и вы должны оплатить ее наличными при ее получении ***

*** Сертификаты действительны только в течение одной недели с даты выдачи ***


<Sertifikatl olish uchun ariza (26 martdan 1 mumkin)>

 

Onlayn darslar jarayon paytida (26 martdan 1 mumkin) sertifikat uchun ariza topshirish usuli quyida keltirilgan:

Siz oz o'qituvchingizga elektron pochta orqali hat yuborishingiz kerak. (Elektron pochtada quyidagi ma'lumotlar bo'lishi shart)

1. Ism (xuddi pasportdagi kabi)

2. Sertifikat nomi va soni

(masalan, 1 ta davomat sertifikati (재학 증명서), 1 ta attestat (수료 증명서), 1 ta bahorlaringiz sertifikati (성적 증명서))

3. Sertifikat olish uchun ariza berishning sababini belgilang (quyidagi variantlardan birini tanlang: chet elliklar uchun ro'yxatga olish kartasini olish uchun, vizani uzaytirish uchun, universitetga yoki aspiranturaga hujjat topshirish yoki boshqasi)

 

*** Sertifikatni onlayn dasturda olish funktsiyasi faqat 1 mumkin qadar ishlaydi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun ilova qilingan faylni tekshiring. ***

*** Sertifikatlarni rasmiylashtirish uchun 2 kun kerak bo'ladi. Sertifikatlaringizni olish arizani topshirgan kunidan keyingi kun soat 13:00 dan keyin KLC ofisida olishingiz mumkin (# 301, Koreys ta'lim binosi). ***

*** Sertifikat uchun to'lov har bir nusxasi uchun 1000 won tashkil etadi va uni olgandan keyin naqd pul bilan to'lashingiz kerak ***

*** Sertifikatlar berilgan kundan boshlab bir hafta davomida amal qiladi ***